Produkty SILVER na eshopu Klidně si užívám
Jste zde:

SILVER renovátor na velur a nubuk+kartáček 200ml - bezbarvý

Hmotnost:214.00 kg
Impregnační sprej na velur a nubuk je určený pro ošetření obuvi, oděvu a ostatních výrobků z vlasových usní (semiš). Oživuje barvy, účinně chrání materiál před vlhkostí, dokonale odpuzuje mastnotu a špínu. Vhodný i pro obuv a oděvy s prodyšnou membránou (např. GORE-TEX).

Použití:
Řádně protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti 20cm na předem očištěný a suchý povrch. Několikrát opakujte a nechte dobře zaschnout.

Nebezpečí!
Obsahuje: 1-methoxypropan-2-ol
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů.
V případě požáru: K uhašení použijte pěnu/práškový hasící přístroj/oxid uhličitý/vodní mlhu. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.