Produkty SILVER na eshopu Klidně si užívám
Jste zde:

SILVER Protector univerzální impreg.sprej 200+50ml GRATIS

Hmotnost:248.00 kg
Univerzální impregnační sprej, který ošetřuje veškeré výrobky z hladké i velurové usně, syntetiky a textilu. Účinně impregnuje materiál, dokonale odpuzuje vodu, mastnotu a špínu. Je vhodný na obuv, oděvy, koženou galanterii, sportovní potřeby a oblečení, ale i na obuv a oděvy s prodyšnou membránou (např. GORE-TEX).

Použití:
Řádně protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti 20cm. Několikrát opakujte a nechte dobře zaschnout. Hladkou useň přeleštěte, vlasovou zdrsněte.

Nebezpečí
Obsahuje: propan-2-ol
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.